MPZP CENTRUM GRANICZNA W PŁOCKU

54

Uchwała Nr 603/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z 28 maja 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Centrum - Graniczna" w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 czerwca 2013 roku, poz. 7051