MPZP TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI: BIELSKĄ A PRZEMYSŁOWĄ W PŁOCKU

52

Uchwała Nr 601/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z 28 maja 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 czerwca 2013 roku, poz. 7049