MPZP TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: KOLEJOWEJ, KOŚCIELNEJ I DOBRZYKOWSKIEJ NA OSIEDLU RADZIWIE W PŁOCKU

50

Uchwała Nr 719/LI/10 Rady Miasta Płocka z 25 maja 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 lipca 2010 roku Nr 142, poz. 3405