MPZP TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY DŁUGIEJ W PŁOCKU

49

Uchwała Nr 569/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z 25 sierpnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Długiej w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 19 września 2009 roku Nr 145, poz. 4421