MPZP TERENU POŁOŻONEGO PRZY ULICY WITOLDA ZGLENICKIEGO W PŁOCKU

48

Uchwała Nr 567/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z 25 sierpnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Witolda Zglenickiego w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 19 września 2009 roku Nr 145, poz. 4426