MPZP OSIEDLA PODOLSZYCE POŁUDNIE W PŁOCKU

Uchwała Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z 30 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 23 listopada 2008 roku Nr 199, poz. 7419