MPZP TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU PRZY ULICY CIECHOMICKIEJ

46

Uchwała Nr 354/XXV/08 Rady Miasta Płocka z 24 czerwca 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku przy ulicy Ciechomickiej, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 27 lipca 2008 roku Nr 126, poz. 4405