MPZP OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY GOŚCINIEC I RZEKI ROSICY W PŁOCKU

45

Uchwała Nr 347/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z 27 maja 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 16 czerwca 2008 roku Nr 101, poz. 3604