MPZP TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI: ARMII KRAJOWEJ, SIKORSKIEGO, ARMII KRAJOWEJ I WYSZOGRODZKĄ NA OSIEDLU PODOLSZYCE PÓŁNOC W PŁOCKU

Uchwała Nr 89/VII/07 Rady Miasta Płocka z 27 marca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 25 maja 2007 roku Nr 96, poz. 2367

Plan obowiązuje tylko w zakresie terenu oznaczonego symbolem MW, dla pozostałej części obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Sikorskiego-Kutrzeby" w Płocku (Plan nr 65)