MPZP OBSZARU POŁOŻONEGO W PŁOCKU POMIĘDZY: UL. ROZTOCZE, UL. PODWALE, UL. POWIŚLE ORAZ PROJEKTOWANĄ ULICĄ WZDŁUŻ WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI SŁUPIANKI

40

Uchwała Nr 855/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z 13 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 29 grudnia 2005 roku Nr 287, poz. 10847