MPZP TERENÓW ZAWARTYCH POMIĘDZY UL. DOBRZYŃSKĄ, UL. POLNĄ I JEJ PROJEKTOWANYM PRZEDŁUŻENIEM W KIERUNKU ZACHODNIM ORAZ UL. PAROWA W PŁOCKU

39

Uchwała Nr 798/XLV/05 Rady Miasta Płocka z 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ul. Dobrzyńską, ul. Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 6 października 2005 roku Nr 255, poz. 7363