ZGŁOŚ OFERTĘ

Zapraszamy przedsiębiorców i osoby prywatne z terenu miasta Płocka do zamieszczania na tej stronie ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

W celu umieszczenia wpisu lub jego aktualizacji prosimy skorzystać z poniższego formularza

Tytuł:*
Rodzaj nieruchomości:
Telefon
E-mail:
Jezyk
Lokalizacja nieruchomości

OZNACZENIA


Oznaczenia geodezyjne
Księga wieczysta (Nr KW)
Powierzchnia nieruchomości użytkowa (m2)
Powierzchnia nieruchomości całkowita (m2)

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCIWłasność:
Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Liczba kondygnacji:
Charakterystyka działki
Obecny sposób zagospodarowania:
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Uchwała Rady Miasta Płocka / Tutuł

OGRANICZENIA BUDOWLANE


Ograniczenia wysokości budynków (m)
Strefa buforowa (m)
Droga dojazdowa do terenu:
Inne:

INFRASTRUKTURA TECHNICZNAZaznacz istniejące

CENA


Orientacyjna / wywoławcza cena nieruchomości (PLN)
Orientacyjna / wywoławcza cena dzierżawy / najmu (PLN / m2)
Sposób udostępnienia nieruchomości
Sposób udostępnienia nieruchomości - inne
Inne_:

DODAJ PLIKI


Wybierz pliki z dysku:

UWAGI


Wpisz uwagi:
Weryfikacja - wpisz widoczny tekst:

„Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@płock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zamieszczania na stronie internetowej informacji o ofertach sprzedaży i wynajmu nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Płock z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty świadczące usługi obsługi prawnej oraz podmioty świadczące usługi IT;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (okres przechowywania określony jest bądź w przepisach prawa materialnego, bądź w jednolitym rzeczowym wykazie akt);
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową umieszczenia oferty na stronie internetowej: http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=375