MPZP TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU U ZBIEGU ULIC OSIEDLOWEJ I KUTNOWSKIEJ

38

Uchwała Nr 641/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z 25 stycznia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 8 marca 2005 roku Nr 52, poz. 1272