MPZP ZAWARTEGO POMIĘDZY UL. SPÓŁDZIELCZĄ, UL. OAZA, UL. MANEŻOWĄ, UL. SPÓŁDZIELCZĄ, UL. WYSZOGRODZKĄ I ALEJAMI PIŁSUDSKIEGO W PŁOCKU

36

Uchwała Nr 531/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z 28 czerwca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 sierpnia 2004 roku Nr 194, poz. 5168