MPZP TERENÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. DOBRZYŃSKIEJ I ZGLENICKIEGO W PŁOCKU

35

Uchwała Nr 530/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z 28 czerwca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 sierpnia 2004 roku Nr 194, poz. 5167