MPZP TERENU PARCELE W PŁOCKU

34

Uchwała Nr 529/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z 28 czerwca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parcele w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 4 sierpnia 2004 roku Nr 194, poz. 5166