MPZP OBSZARU POŁOŻONEGO W KWARTALE ULIC:TOPOLOWA, KOBYLIŃSKIEGO, DOBRZYŃSKA ORAZ KAZ. WIELKIEGO W PŁOCKU

33

Uchwała Nr 437/XXII/04 Rady Miasta Płocka z 16 marca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w kwartale ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Dobrzyńska oraz Kaz. Wielkiego w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 19 kwietnia 2004 roku Nr 90, poz. 2212