MPZP TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO RZEKI ROSICY OD SKRZYŻOWANIA Z UL. GRABÓWKA DO UJŚCIA RZEKI WISŁY W PŁOCKU

32

Uchwała Nr 436/XXII/04 Rady Miasta Płocka z 16 marca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ul. Grabówka do ujścia rzeki Wisły w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 19 kwietnia 2004 roku Nr 90, poz. 221