MPZP OSIEDLA PODOLSZYCE PÓŁNOC

Uchwała Nr 346/XIX/03 Rady Miasta Płocka z 30 grudnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 3 lutego 2004 roku Nr 22, poz. 724

 

TEKST PLANU

29tekst  

 

RYSUNEK PLANU 3

29rys3