MPZP TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU POMIĘDZY UL. KOLEGIALNĄ, UL.MISJONARSKĄ, UL. KOŚCIUSZKI I PL. OBROŃCÓW WARSZ.

28

Uchwała Nr 347/XIX/03 Rady Miasta Płocka z 30 grudnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. Kościuszki i pl. Obrońców Warszawy, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 3 lutego 2004 roku Nr 22, poz. 725