MPZP CZĘŚCI TERENÓW ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI, POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PŁOCKA

27

Uchwała Nr 299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z 28 października 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 26 listopada 2003 roku Nr 298, poz. 7871