MPZP TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU POMIĘDZY UL. MANEŻOWĄ, STRZELECKĄ, WYSZOGRODZKĄ I SAPERSKĄ

26

Uchwała Nr 206/XIV/2003 Rady Miasta Płocka z 2 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Maneżową, Strzelecką, Wyszogrodzką i Saperską, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 26 września 2003 roku Nr 250, poz. 6564

 

          

TEKST UCHWAŁY

26tekst

 

RYSUNEK PLANU

26rys