MPZP TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI: KOBYLIŃSKIEGO, BIELSKĄ, OSTATNIĄ I AL. SPACEROWĄ W PŁOCKU

25

Uchwała Nr 411/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z 25 czerwca 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  pomiędzy ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i al. Spacerową w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 1 sierpnia 2012 roku, poz. 5718