MPZP OBSZARU POŁOŻONEGO W PŁOCKU POMIĘDZY: TORAMI STACJI KOLEJOWEJ, UL. OTOLIŃSKĄ, UL. CHOPINA

24

Uchwała Nr 166/XII/03 Rady Miasta Płocka z 26 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: torami stacji kolejowej, ul. Otolińską, ul. Chopina, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 3 sierpnia 2003 roku Nr 209, poz. 5330