Konsultacje społeczne

Zapraszamy do zapoznania się i wyrażenia opinii na temat projektów dokumentów opracowywanych przy współudziale Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonych konsultacjach społecznych:

  • Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lutego 2018 roku od dnia 12 lutego 2018 r. do dnia 9 marca 2018 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka. Szczegóły oraz projekt dokumentu dostępny jest tutaj.

 

 Obecnie nie prowadzimy żadnych konsultacji.

 

rewitalizacja płock - logo