Konsultacje społeczne

Zapraszamy do zapoznania się i wyrażenia opinii na temat projektów dokumentów opracowywanych przy współudziale Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonych konsultacjach społecznych:

 Obecnie nie prowadzimy żadnych konsultacji.

 

rewitalizacja płock - logo