Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej

Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej została powołana Zarządzeniem Nr 3358/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lipca 2013 r. i jest organem doradczym Prezydenta Miasta Płocka w sprawach wspierania innowacyjności oraz przedsięwzięć badawczo-rozwojowych o istotnym znaczeniu dla miasta Płocka.

Rada powstała jako element zarządzania wiedzą w działalności Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta Płocka i stanowi formę współpracy ze środowiskiem naukowym i platformę kontaktów między tym środowiskiem, a przedsiębiorcami oraz uczelniami.

Rada składa się z przedstawicieli środowisk: naukowego oraz gospodarczego; lokalnych inicjatyw klastrowych; instytucji otoczenia biznesu i Urzędu Miasta Płocka.

Przewodniczącym Rady jest prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński Prorektor Politechniki Warszawskiej.

W skład Rady wchodzą również, reprezentujący środowisko nauki:

 • dr inż. Andrzej Zagórski (Wiceprzewodniczący Rady) – Politechnika Warszawska;
 • prof. nzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski – Prodziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku;
 • dr hab. inż. Jan Studziński – Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk;
 • dr Tomasz Kruszewski – Kanclerz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Członkami Rady są także:

 • Andrzej Borczuk – Prezes Zarządu Klaster Przemysłowy Dolina Polimerowa;
 • Marek Owczarek – MultiCluster Mazovia;
 • Bogdan Więcek – Mazowiecki Klaster Technologii i Maszyn;
 • Wiesław Kołodziejski - Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych - przedstawiciel w Radzie Marszałka Województwa Mazowieckiego;
 • Piotr Popik – Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.;
 • Marek Karpiński – Prezes Rady w Płocku Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych;
 • Krzysztof Maciuszko (członek kolegium) - Dyrektor Instytutu Rozwoju Technologii Stosowanych;
 • Konrad Jaskóła – Przewodniczący Płockiej Rady Gospodarczej;
 • Czesław Bugaj – główny inżynier PKN ORLEN S.A.;
 • Radosław Majczak – Menedżer ds. Produkcji NPP w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.;
 • Stefan Kotlewski – Prezes Zarządu ZUOK Kobierniki Sp. z o.o.;
 • Jan Brudnicki – Prezes Zarządu Grupa B4 Sp. z o.o.;
 • Michał Luczewski (członek kolegium) – Wiceprezes Zarządu RYNEX Sp. z o.o.;

Wśród kierunków działalności Płockiej Rady ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej znajdują się:

 1. Identyfikacja potencjału innowacyjności oraz potrzeb w zakresie B+R lokalnych firm.
 2. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej na terenie Miasta Płocka.
 3. Promocja nowoczesnych technologii chemicznych.
 4. Popularyzacja wiedzy, zainteresowania karierą naukową oraz postaw innowacyjnych wśród młodzieży.
 5. Włączenie w projekty rozwojowe Miasta Płocka rozwiązań innowacyjnych oraz wykorzystanie w ich przygotowanie i realizację działań.

Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej pracuje w ramach posiedzeń plenarnych, posiedzeń kolegium oraz spotkań i prac zespołów roboczych.
Sekretariat Rady prowadzi  Zespół Projektów Innowacyjnych i Działań Badawczo-Rozwojowych Referatu Polityki Gospodarczej Miasta.

Kontakt z Sekretariatem Rady
tel: (24) 367 17 18
adresem e-mail: boi@plock.eu