MPZP TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU POMIĘDZY UL. OTOLIŃSKĄ, ISTN. LINIĄ KOLEJOWĄ, UL. GRANICZNĄ ORAZ GRANICAMI DZIAŁEK NR 16/1, 16/2, 16/3

22

Uchwała Nr 1067/LII/02 Rady Miasta Płocka z 26 kwietnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Otolińską, istn. linią kolejową, ul. Graniczną oraz granicami działek 16/1, 16/2, 16/3, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2002 roku Nr 148, poz. 3270