MPZP TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. ZUBRZYCKIEGO W PŁOCKU

21

Uchwała Nr 1041/L/02 Rady Miasta Płocka z 26 lutego 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zubrzyckiego w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17 marca 2002 roku Nr 71, poz. 1443