Organizacje gospodarcze

Business Centre Club - Loża Płocka
Siedziba Loży PETRO Mechanika S.A.
ul. Witolda Zglenickiego 44A
09-411 Płock
tel. 24 365 42 88 fax. 24 365 51 62
e-mail: tomasz.mazur@bcc.org.pl
www.bcc.org.pl

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
ul. Stary Rynek 9/1-2
09 - 400 Płock
tel./fax + 48 24 364 99 89
e-mail: biuro@igrp.com.pl
www.igrp.com.pl

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Al. Kilińskiego 12 (budynek A, pokój 5),
09-402 Płock
Tel. 606 770 607
aipplock.inkubatory.pl

Stowarzyszenie Academia Economica
ul. Kolberga 16,
09-407 Płock
E-mail: biuro@saeplock.pl
Tel: 515-061-842 - działalność komercyjna członków.
www.saeplock.pl