Organizacje gospodarcze

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
ul. Stary Rynek 9/1-2
09 - 400 Płock
tel./fax + 48 24 364 99 89
e-mail: biuro@igrp.com.pl
www.igrp.com.pl

Stowarzyszenie Academia Economica
ul. Kolberga 16,
09-407 Płock
E-mail: biuro@saeplock.pl
Tel: 515-061-842 - działalność komercyjna członków.
www.saeplock.pl