MPZP TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU POMIĘDZY ULICAMI MANEŻOWĄ, SAPERSKĄ, WYSZOGRODZKĄ I SPÓŁDZIELCZĄ

20

Uchwała Nr 990/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z 28 grudnia 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ulicami Maneżową, Saperską, Wyszogrodzką i Spółdzielczą, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 stycznia 2002 roku Nr 8, poz. 111