MPZP TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU PRZY UL. GRANICZNEJ

19

Uchwała Nr 833/XLI/01 Rady Miasta Płocka z 29 maja 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku przy ulicy Granicznej, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 6 lipca 2001 roku Nr 136, poz. 1895