MPZP TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU U ZBIEGU ULIC POLNEJ I NA SKARPIE

18

Uchwała Nr 832/XLI/01 Rady Miasta Płocka z 29 maja 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Polnej i Na Skarpie, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 6 lipca 2001 roku Nr 136, poz. 1894