MPZP TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU U ZBIEGU ULIC: KRÓLEWIECKIEJ I 1-GO MAJA

16

Uchwała Nr 317/XXII/08 Rady Miasta Płocka z 18 marca 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1-go Maja, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 14 czerwca 2008 roku Nr 99, poz. 3538