Dlaczego Warto Inwestować w Płocku

Płock to prężny ośrodek gospodarczy z dużym potencjałem przemysłowym, wykwalifikowaną kadrą i rozwiniętym rynkiem okołobiznesowym. Sprawnie i nowocześnie zarządzane miasto ma dobre perspektywy rozwojowe.

Miasto jest siedzibą jednego z największych w Europie Środkowo-Wschodniej zakładów petrochemicznych PKN ORLEN S.A. Potencjał ORLEN-u przyciąga inwestorów – w Płocku ulokowało się wiele przedsiębiorstw branży chemicznej i rafineryjnej. Są tu również zlokalizowane zakłady produkcyjne lidera branży odzieżowej – Levi Strauss Poland Sp. z o.o., największa w Polsce firma branży maszynowej – CNH Polska Sp. z o. o., czołowy producent pokryć dachowych – BUDMAT, czy wiodącą na rynku wyrobów cukierniczych firma Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o.

Płock jest przygotowany do stworzenia oferty inwestycyjnej na zapotrzebowanie konkretnego Inwestora. Miasto chce być realnym partnerem poprzez pomoc w wyszukiwaniu lokalizacji inwestycji, włączanie się w proces scalania nieruchomości, czy przygotowanie kadr. Miasto gotowe jest również zaangażować się w budowę spełniającej oczekiwania Inwestora infrastruktury oraz wspierać negocjacje z operatorami mediów np. teleinformatycznych, którzy działają na terenie miasta. Płock dostrzega potencjał realizacji projektów w formule publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP).

Położenie Płocka można ująć jednym zdaniem: „stąd jest wszędzie blisko”. W pobliżu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, a infrastruktura drogowa jest stale rozwijana. Płock leży w pobliżu dróg krajowych, węzła kolejowego w Kutnie i lotnisk. Największy w Polsce port lotniczy (Lotnisko Chopina - Warszawa) jest oddalony od Płocka o 110 km (ok. 1,5 – 2 godziny jazdy samochodem), port lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się w odległości 60 km (ok. 45 min). Dużą szansą dla Płocka jest również planowana budowa linii kolejowej Modlin-Płock, która stworzy bezpośrednie połączenie miasta z lotniskiem. Na terenie gminy funkcjonuje lokalne lotnisko, które może przyjmować małe samoloty i śmigłowce. Projekt jego modernizacji ma na celu stworzenie obiektu typu General Aviation.

Z myślą o mieszkańcach i Inwestorach systematycznie rozbudowywana jest infrastruktura oraz tworzone są plany zagospodarowania przestrzennego. Powstała druga przeprawa przez Wisłę, wybudowano drogi dojazdowe, realizowane są inwestycje z udziałem środków unijnych. Rozbudowa wewnętrznej infrastruktury drogowej, w tym przede wszystkim budowa obwodnicy, znacznie poprawiła komunikację w mieście. Głównym efektem realizacji tej inwestycji jest wyprowadzenie tranzytu transportu ciężarowego z głównych ulic miasta. Dodatkowo obwodnica połączyła uprzemysłowioną część miasta z drogami kolejowymi, a także ułatwiła dostęp do atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.

Mimo takiego wysiłku, obciążenia budżetowe Płocka utrzymywane są na bezpiecznym poziomie. Fitch Ratings London/Warszawa utrzymał długoterminowy rating krajowy dla miasta Płocka na poziomie „AA+(Pol)” (stan: kwiecień 2020 roku). Ocena odzwierciedla dobre wyniki operacyjne, dobre wskaźniki obsługi zadłużenia oraz jego spłaty, a także wysokie dochody podatkowe wynikające z dobrze rozwiniętej gospodarki lokalnej.
Inwestorzy mogą liczyć na wsparcie licznych instytucji otoczenia biznesu. W Płocku działają liczne banki, firmy szkoleniowe, instytucje okołobiznesowe, kancelarie prawne oraz ośrodki konferencyjne.

W mieście działają następujące szkoły wyższe kształcące w kierunkach technicznych i ekonomicznych:

 • Politechnika Warszawska Filia w Płocku
 • Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku.
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.

Oferowane przez płockie uczelnie kierunki kształcenia to między innymi:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Budownictwo
 • Filologia angielska
 • Informatyka
 • Inżyniera środowiska
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Pielęgniarstwo
 • Pedagogika
 • Technologia chemiczna
 • Zarządzanie

Ważnym ośrodkiem kształcenia Płocka jest powstałe z inicjatywy PKN ORLEN S.A. Centrum Edukacji Sp. z o.o., w ramach którego działa min. średnia szkoła zawodowa. Rozbudowana jest sieć szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnym. Szkoły te kształcą licznych fachowców z branż poszukiwanych na rynku. W Płocku oraz bezpośrednim otoczeniu miasta (Sierpc, Gostynin, Wyszogród, Gąbin) działa 18 szkół średnich o profilach zawodowych oraz 9 szkół ogólnokształcących.
Prezentując biznesowe atuty Płocka nie można zapomnieć o możliwościach rekreacji i wypoczynku, jakie daje miasto. Jego malownicza lokalizacja, liczne zabytki, dziedzictwo historyczne, a także dobrze rozwinięta baza hotelarsko-gastronomiczna, to tylko niektóre walory Płocka. Turyści już dziś doceniają uroki miasta, a festiwale muzyczne takie jak Audioriver czy Reggaeland zdążyły wypracować sobie światową renomę i stwarzają dodatkową szansę dynamicznego rozwoju branży turystycznej i okołoturystycznej.