MPZP OSIEDLI IMIELNICA I BOROWICZKI WRAZ Z OŚNICĄ W PŁOCKU

Uchwała Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z 19 września 2000 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 17 lutego 2001 roku Nr 22, poz. 194

BOROWICZKI:

 

CZĘŚĆ PLANU DOTYCZĄCA OSIEDLA BOROWICZKI

ZOSTAŁA ZMIENIONA PRZEZ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "BOROWICZKI" W PŁOCKU

(PLAN NR 66)