MPZP TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI C.K. NORWIDA, A. ASNYKA, J. SŁOWACKIEGO I K.I. GAŁCZYŃSKIEGO W PŁOCKU

12

Uchwała Nr 414/XIX/99 Rady Miasta Płocka z 23 listopada 1999 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami C.K. Norwida, A. Asnyka, J. Słowackiego i K.I. Gałczyńskiego w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 15 lutego 2000 roku Nr 20, poz. 134