O Nas

Zadania związane z obsługą inwestorów oraz koordynowaniem współpracy z przedsiębiorcami są realizowane w Urzędzie Miasta Płocka przez Referat Polityki Gospodarczej Miasta i Partnerstwa Publiczno Prywatnego działający w ramach Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

Zadaniem Referatu jest m.in. kompleksowa obsługa inwestorów na każdym etapie procesu inwestycyjnego, począwszy od wyboru lokalizacji do zakończenia realizacji inwestycji, również w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Do zadań tej komórki należy również współpraca z instytucjami naukowymi i innymi podmiotami w ramach projektów innowacyjnych i działań badawczo-rozwojowych.

 

Obsługa inwestorów realizowana jest w języku angielskim i niemieckim. Każdy z inwestorów może liczyć na opiekę indywidualnego opiekuna swojego projektu, który jest dla niego przewodnikiem. Inwestor może oczekiwać wsparcia informacyjnego w zakresie:
• możliwych do zagospodarowania nieruchomości, ofert i projektów inwestycyjnych;
• obowiązujących przepisów i procedur;
• możliwości kooperacyjnych z innymi przedsiębiorstwami;
• pomocy w kontaktach z władzami lokalnymi i regionalnymi;
• bezpośredniej współpracy i opieki nad projektem inwestycyjnym.

 

Referat Polityki Gospodarczej Miasta i Partnerstwa Publiczno Prywatnego:
• poszukuje potencjalnych inwestorów i zapewnia ich kompleksową obsługę;
• tworzy i prowadzi bazę nieruchomości gminnych i należących do podmiotów zewnętrznych;
• tworzy i prowadzi bazę potencjalnych inwestorów z poszczególnych branż;
• współtworzy system ulg i zwolnień dla przedsiębiorców na terenie gminy;
• współpracuje z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym;
• współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Agencją Rozwoju Mazowsza oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa