O Nas

Zadania związane z obsługą inwestorów oraz koordynowaniem współpracy z przedsiębiorcami są realizowane w Urzędzie Miasta Płocka przez Referat Polityki Gospodarczej Miasta działający w ramach Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

Zadaniem Referatu jest m.in. kompleksowa obsługa inwestorów na każdym etapie procesu inwestycyjnego, począwszy od wyboru lokalizacji do zakończenia realizacji inwestycji, również w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Do zadań tej komórki należy również współpraca z instytucjami naukowymi i innymi podmiotami w ramach projektów innowacyjnych i działań badawczo-rozwojowych.

Obsługa inwestorów realizowana jest w języku angielskim i niemieckim. Każdy z inwestorów może liczyć na opiekę indywidualnego opiekuna swojego projektu, który jest dla niego przewodnikiem. Inwestor może oczekiwać wsparcia informacyjnego w zakresie:

 • możliwych do zagospodarowania nieruchomości, ofert i projektów inwestycyjnych;
 • obowiązujących przepisów i procedur;
 • możliwości kooperacyjnych z innymi przedsiębiorstwami;
 • pomocy w kontaktach z władzami lokalnymi i regionalnymi;
 • bezpośredniej współpracy i opieki nad projektem inwestycyjnym.

Referat Polityki Gospodarczej Miasta:

 • poszukuje potencjalnych inwestorów i zapewnia ich kompleksową obsługę;
 • tworzy i prowadzi bazę nieruchomości gminnych i należących do podmiotów zewnętrznych;
 • tworzy i prowadzi bazę potencjalnych inwestorów z poszczególnych branż;
 • współtworzy system ulg i zwolnień dla przedsiębiorców na terenie gminy;
 • współpracuje z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym;
 • współpracuje z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Agencją Rozwoju Mazowsza oraz Agencją Nieruchomości Rolnych.