MPZP TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI GWARDII LUDOWEJ, WIEJSKĄ, RZEKĄ BRZEŹNICĄ I STADIONEM PETROCHEMII W PŁOCKU

11

Uchwała Nr 257/XIII/99 Rady Miasta Płocka z 18 maja 1999 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Gwardii Ludowej, Wiejską, rzeką Brzeźnicą i stadionem Petrochemii w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 sierpnia 1999 roku Nr 71, poz. 2250