MPZP TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI: TYSIĄCLECIA, REMBIELIŃSKIEGO, RUTSKICH, GWARDII LUDOWEJ, BIELSKĄ, KOCHANOWSKIEGO, BIELSKĄ, OBROŃCÓW WESTERPLATTE I MICKIEWICZA W PŁOCKU

9

Uchwała Nr 1033/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z 19 maja 1998 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego w dniu 31 lipca 1998 roku Nr 6, poz. 77