MPZP TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W REJONIE ULIC: MIŁEJ, NORBERTAŃSKIEJ I GRABÓWKI W PŁOCKU

Uchwała Nr 1098/LXVII/98 Rady Miasta Płocka z 19 czerwca 1998 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Miłej, Norbertańskiej i Grabówki w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 18 września 1998 roku Nr 9, poz. 115