MPZP PLACU STARY RYNEK WRAZ Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI W MIEŚCIE PŁOCKU

6

Uchwała Nr 823/LIV/97 Rady Miasta Płocka z 23 września 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego placu Stary Rynek wraz z przyległymi ulicami w mieście Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 5 grudnia 1997 roku Nr 13, poz. 126