MPZP BRAMY BIELSKIEJ WRAZ Z ODCINKIEM UL. BIELSKIEJ W REJONIE STAREGO ŚREDNIOWIECZNEGO MIASTA ORAZ ULICĄ KWIATKA W MIEŚCIE PŁOCKU

5

Uchwała Nr 822/LIV/97 Rady Miasta Płocka z 23 września 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bramy Bielskiej wraz z odcinkiem ul. Bielskiej w rejonie Starego Średniowiecznego Miasta oraz ulicą Kwiatka w mieście Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 5 grudnia 1997 roku Nr 13, poz. 125