MPZP ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WE WSI GÓRY – GMINA ŁĄCK

4

Uchwała Nr 142/XVI/96 Rady Gminy w Łącku z 30 grudnia 1996 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej we wsi Góry - gmina Łąck, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 21 lutego 1997 roku Nr 1, poz. 24