MPZP OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IMIELNICA – OŚNICA – BOROWICZKI – “OCZYSZCZALNIA WSCHÓD” W PŁOCKU

3

Uchwała Nr 619/XLIII/96 Rady Miasta Płocka z 19 listopada 1996 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Imielnica - Ośnica - Borowiczki - "Oczyszczalnia Wschód" w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 30 grudnia 1996 roku Nr 37, poz. 234