MPZP TERENÓW MIESZKANIOWYCH POŁOŻONYCH POMIĘDZY UL. KALINOWĄ, RZECZNĄ, RÓŻANĄ, GÓRNĄ I IMIELNICKĄ W PŁOCKU

2

Uchwała Nr 448/XXXV/96 Rady Miasta Płocka z 19 marca 1996 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych położonych pomiędzy ul. Kalinową, Rzeczną, Różaną, Górną i Imielnicką w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 14 sierpnia 1996 roku Nr 5, poz. 65

            

TEKST UCHWAŁY

2TEKST