MPZP ZESPOŁU ZABUDOWY LETNISKOWEJ WE WSI CIECHOMICE – GMINA ŁĄCK

1

Uchwała Nr 80/XI/95 Rady Gminy w Łącku z 20 grudnia 1995 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej we wsi Ciechomice - gmina Łąck, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 23 lutego 1996 roku Nr 1, poz. 31