DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

DOTACJE 2015

Liczba złożonych wniosków

12

Rozpatrzone pozytywnie

11

Rozpatrzone negatywnie

1

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

8

Kwota przyznanych dotacji

470.000,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

5

Kwota na jaką rozliczono dotacje

216.657,37 zł

Wartość całkowita prac

661.853,93zł

Poziom dofinansowania

32,73 %

Uwagi:

3 wnioskodawcom nie przyznano dotacji

3 beneficjentów zrezygnowało z przyznanej dotacji

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2015

Lp.

Adres obiektu

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

2

3

4

5

6

1

Sienkiewicza 32

Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku

- remont elewacji od podwórka z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

16.000 zł

0,00 zł

2

Kolegialna 35

Cezary Chełstowski

- remont elewacji frontowej

5.800 zł

5.800,00 zł

3

Nowowiejskiego 2

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

- remont części elewacji budynku C od strony wirydarza

31.550 zł

31.482,99 zł

4

Tumska 2

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna p.w. św. Zygmunta

- remont więźby dachowej i pokrycia dachu oraz wymiana stolarki w północnej wieży katedralnej

130.650 zł

123.720,66 zł

5

Grodzka 11

Elżbieta Ołdakowska,

Wojciech Napiórkowski,

Krystyna Napiórkowska

- stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropu poddasza, konstrukcji dachu, pokrycia dachowego w zachodniej części budynku frontowego

58.000 zł

0,00 zł

6

Tumska 12

Magdalena Obidowska,

Walentyna Bem,

Małgorzata Zalewska-Jankowska

- remont elewacji frontowej i przejścia bramowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

49.000 zł

0,00 zł

7

Kazimierza Wielkiego 7

Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja

- stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wzmocnienie stropu oraz wymianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego

41.000 zł

40.021,77 zł

8

Grodzka 7

Zbigniew Gawinowski

-stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropów, więźby dachowej, pokrycia dachu i wzmocnienie fundamentów

- remont elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

138.000 zł

15.631,95 zł

Ogółem:

470.000 zł

216.687,37 zł

Przykładowe realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych przy zabytkach w 2015 roku: