ZASADY LOKALIZACJI OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH W ŚRÓDMIEŚCIU

Ostateczne zasady lokalizacji ogródków gastronomicznych na terenie Płocka powstały po konsultacji propozycji opracowanej przez Zespół ds. Estetyki Miasta z osobami zainteresowanymi prowadzeniem ogródków, na spotkaniu, które odbyło się 25 listopada 2015 roku.

Szerokość ogródków w strefie śródmiejskiej uzależniona jest od jego lokalizacji. W rejonie Starego Rynku, ul. Grodzkiej i ul. Tumskiej szerokość jest stała dla każdej przestrzeni oddzielnie, w innych lokalizacjach wyznaczona jest przez właściwego zarządcę terenu w porozumieniu z Zespołem ds Estetyki Miasta.

Podmiot posiadający prawo do dysponowania lokalem gastronomicznym, bądź samodzielnym punktem gastronomicznym, może zorganizować ogródek gastronomiczny przed swoją siedzibą po uzyskaniu prawa do terenu.

Każdy ogródek powinien być wykonany z elementów łatwo rozbieralnych, umożliwiających jego szybki demontaż. Ustawienie ogródka nie będzie mogło naruszać istniejącej nawierzchni.

Sytuowanie podestów dopuszcza się w rejonie Starego Rynku i ul. Grodzkiej w pozostałych przypadkach ogródek gastronomiczny powinien zostać urządzony na istniejącej nawierzchni.

W wyjątkowych przypadkach, uwzględniając nachylenie powierzchni ulicy, dopuszczalne będzie zastosowanie estetycznych podestów, które jednak nie będą mogły być trwale mocowane do istniejącej nawierzchni, aby jej nie uszkodzić.

Wyposażenie ogródka:

 • siedziska, stoliki - powinny stanowić meble wysokiej jakości, preferowane meble z materiałów naturalnych;

 • parasole lub markizy również tzw. wolnostojące - powinny być wykonane z materiałów tekstylnych impregnowanych, w kolorach dostosowanych do otoczenia, preferowana jasna kolorystyka (biały écru, jasnoszary; możliwe również stosowanie innych stonowanych kolorów, np. ciemna zieleń, bordo, brąz, beż, granat), ze znakami firmowymi wyłącznie na lambrekinach; zadaszenia mogą wystawać poza granice ogródka max 15 cm. Wysokość zadaszenia nie powinna utrudniać swobodnego poruszania się pieszych;

 • kolorystyka - należy zachować spójna kolorystykę w ramach jednego ogródka, uwzględniającą wszystkie jego elementy;

 • należy stosować oświetlenie ogródka o ciepłej barwie;

 • ogrzewanie - dopuszcza się ogrzewanie ogródków z zachowaniem bezpieczeństwa, użytkowników;

 • urządzenia informacyjne - dopuszcza się umieszczenie jednego „koziołka” z informacją, lub stojaka z menu, na terenie ogródka przy wejściu; wyklucza się wystawianie tablic, stojaków ani innych tego typu urządzeń do prezentacji menu lub asortymentu poza obrębem ogródka;

 • ogrodzenie - zewnętrzne ogrodzenie ogródków powinno być wykonane z użyciem aranżacji zieleni, dobór zieleni należy skonsultować z Ogrodnikiem Miejskim Miasta Płocka; dopuszcza się wygrodzenia ogródka, przy użyciu wyposażenia firmowego o podwyższonym standardzie. Na ogrodzeniu nie wolno umieszczać reklam; w rejonie ogrodzenia dopuszcza się umieszczenie aktualnego menu;

 • wyposażenie gastronomiczne - na terenie ogródków będą mogły być umieszczone rollbary oraz niskie lodówki wkomponowane w rollbar, dopuszcza się urządzenia do dystrybucji napojów, lodów, przekąsek, pod warunkiem, iż będą one częścią lady lub stoiska;

Zasady funkcjonowania:

 • prowadzący ogródek zobowiązany jest do zachowania przepisów dotyczących porządku i spokoju publicznego, w szczególności nie zakłócania spoczynku nocnego.

 • zieleń - zieleń musi być pielęgnowana przez cały okres funkcjonowania ogródka

 • muzyka - możliwe jest odtwarzanie muzyki i prowadzenie w ogródku mini recitali, wymaga to jednak ustalenia odrębnych warunków i wzajemnych uzgodnień sąsiadujących ze sobą ogródków.

Dla potrzeb prowadzenia ogródków, przedsiębiorcy będą mieli możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody, których przyłącza umieszczone są na deptaku. Zasady w tym zakresie określone zostaną w umowie dzierżawy terenu.

Zainteresowani wydzierżawieniem terenu na ogródki letnie przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość korzystania z zaplecza sanitarnego (wykluczone jest ustawianie sanitariatów przenośnych).

Dodatkowe informacje:

Wszystkie wydawane uzgodnienia w zakresie wyglądu ogródków gastronomicznych w formie opinii Zespołu ds Estetyki nie zwalniają od obowiązku uzyskania prawa do dysponowania terenem, innych pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Szczegółowy wygląd stoiska, ogródka, kolorystyka oraz rodzaj zadaszenia, wymaga przed rozpoczęciem każdego sezonu opinii Zespołu ds Estetyki Miasta, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 224/2019 oraz w przypadku lokalizacji obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Członkowie Zespołu ds Estetyki Miasta wraz z przedstawicielem zarządcy terenu będą monitorować jakość wykonanego obiektu oraz jego zgodność z dokumentacją projektową.

W przypadku istotnych uwag po przeprowadzonej kontroli oraz rozbieżności względem uzgodnionej dokumentacji projektowej, zarządca terenu/wydzierżawiający, rozpocznie stosowną procedurę zmierzającą do cofnięcia zgody.