.

Szanowni Państwo,

.

Wszystkim nam zależy na tym, by żyć w zadbanym i pięknym otoczeniu. To, jak wygląda nasze miasto, wynika z decyzji i działań wielu osób – władz lokalnych, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz Państwa – właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, których styl oraz stan utrzymania stanowią o jakości krajobrazu miejskiego, naszej wspólnej przestrzeni.

W minionym okresie mieliśmy do czynienia ze znaczącym upowszechnieniem się prywatnej własności nieruchomości. Wiele osób, zostając właścicielami mieszkań, czy lokali usługowych stało się liście się współodpowiedzialnymi nie tylko za własną nieruchomość, ale także za wygląd swojego miasta. Dzięki swojej energii i determinacji wiele budynków doczekało się remontu lub modernizacji i powstało szereg nowych inicjatyw gospodarczych co znacząco poprawiło wygląd naszego otoczenia.

Jednak nie wszystkie te realizacje powstały z poszanowaniem wspólnego dobra, jakim jest otaczająca nas przestrzeń publiczna.

Jaskrawym problemem okazał się brak koordynacji rozproszonych inicjatyw remontowych – począwszy od wymiany stolarki okiennej, remontu dachu lub elewacji, a na niekontrolowanej liczbie reklam, które atakują nas ze wszystkich stron kończąc. Skutkiem tego jest estetyczny chaos.

W wyniku nieprzemyślanych działań utraciliśmy znaczną liczbę historycznych detali, stolarki czy metaloplastyki, niektóre zniknęły nieodwracalnie, inne mamy szanse wydobyć spod reklam i szyldów.

Naturalne jest dążenie do podniesienia walorów technicznych nieruchomości. Jednak warto szukać rozwiązań właściwych dla danego typu budynku, które nie pozbawią go charakteru i uroku – cech wpływających na wartość naszej nieruchomości. Przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej nie należy zapominać o otoczeniu w jakim funkcjonujemy i zastanowić się czy kolejny kolorowy baner wpłynie korzystnie na osiągane zyski i czy nachalna reklama pomoże zyskać czy raczej odstraszy klienta.

Zaobserwujmy w jaki sposób działają galerie handlowe, które mają jednego zarządcę. Przecież informacja i reklama jaką tam spotykamy jest zwykle uporządkowana i czytelna. Czy nie może być podobnie w całym mieście?

Dlatego też, mieszkańcy, właściciele nieruchomości i osoby, które prowadza działalność gospodarczą powinni posiadać przynajmniej podstawową orientację w zakresie rozwiązań budowlano–remontowych, procedur administracyjnych, ale też – co szczególnie ważne w mieście historycznym – wrażliwość estetyczno-architektoniczną.

Dlatego stworzyliśmy dla Państwa zestaw zasad, które opisują dobre rozwiązania dla przestrzeni publicznej, którą wszyscy użytkujemy.

Mam nadzieję, że przedstawione zasady okażą się przydatne i ułatwią podejmowanie decyzji, z korzyścią dla Państwa oraz przestrzeni Płocka.

Jednocześnie informujemy, że Zespół ds. Estetyki Miasta w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę może służyć Państwu pomocą w profesjonalnym doborze kolorystyki elewacji lub formy reklamy. W celu konsultacji zapraszamy do pokoju C-307, C-312 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od strony ul. Zduńskiej 3). Ze względów technicznych, w celu zarezerwowania odpowiedniej ilości czasu dla Państwa i uniknięcia oczekiwania w kolejce, zalecamy wcześniejsze umówienie spotkania pod nr tel. (24) 36 71 768 lub (24) 36 71 453 (poniedziałek - środa od 7.30-15.30, czwartek od 8.30-17.30, piątek od 8.30-15.30).

W przypadku obiektów i obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami kolorystykę budynków i reklamy można konsultować w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków. W celu konsultacji zapraszamy do biura MKZ – pok. 302 [A], Urząd Miasta Płocka (wejście od pl. Stary Rynek). Ze względów technicznych, w celu zarezerwowania odpowiedniej ilości czasu dla Państwa i uniknięcia oczekiwania w kolejce, zalecamy wcześniejsze umówienie spotkania pod nr tel. (24) 36 71 454 (poniedziałek - środa od 7.30-15.30, czwartek od 8.30-17.30, piątek od 8.30-15.30).

                                                                                                                                                              Z poważaniem                                                                      

                                                                                                                                                         Zespół ds. Estetyki Miasta           

                                               

Wytyczne w zakresie reklam i szyldów.

Wytyczne w zakresie kolorystyki budynków.

Wytyczne w zakresie lokalizacji ogródków gastronomicznych.