NIEOBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

L.P.

NUMER PLANU

NAZWA PLANU

1.

-

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU JEDNOSTEK OSADNICZYCH PŁOCKA

2.

-

MIEJSCOWY PLAN SZCZEGÓŁOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IMIELNICA - OŚNICA - BOROWICZKI W PŁOCKU

3.

-

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA WYSZOGRODZKA PÓŁNOC W PŁOCKU

4.

-

PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GĄBIN

5.

-

MIEJSCOWY PLAN SZCZEGÓŁOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIELNICY PRZEMYSŁOWO - SKŁADOWEJ TRZEPOWO W PŁOCKU

6.

-

MIEJSCOWY SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA RADZIWIE W PŁOCKU

7.

-

MIEJSCOWY PLAN SZCZEGÓŁOWY W M. GÓRY GM. ŁĄCK

TEKST

RYSUNEK

8.

-

MIEJSCOWY PLAN SZCZEGÓŁOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA PŁOCKA

9.

-

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĄCK

TEKST

RYSUNEK

10.

-

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKARPA A I SKARPA B

11.

-

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLI PODOLSZYCE PÓŁNOC I PODOLSZYCE POŁUDNIE W PŁOCKU

12.

16.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU U ZBIEGU ULIC: KRÓLEWIECKIEJ I 1-GO MAJA

13.

25.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI: KOBYLIŃSKIEGO, BIELSKĄ, OSTATNIĄ I ALEJĄ SPACEROWĄ W PŁOCKU

14.

17.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 69, 70, 151, 152 POŁOŻONYCH W DZIELNICY TRZEPOWO W PŁOCKU - PLAN STRACIŁ WAŻNOŚĆ Z DNIEM 26 LIPCA 2014 ROKU W ZWIĄZKU Z PRZYJĘTYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TRZEPOWO W PŁOCKU.

15.

30.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH W DZIELNICY TRZEPOWO W PŁOCKU - PLAN STRACIŁ WAŻNOŚĆ Z DNIEM 26 LIPCA 2014 ROKU W ZWIĄZKU Z PRZYJĘTYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TRZEPOWO W PŁOCKU.

16.

13.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PO BYŁEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W PŁOCKU - UWAGA:PLAN STRACIŁ WAŻNOŚĆ Z DNIEM 18 GRUDNIA 2014 R. W ZWIĄZKU Z UCHWALONYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KILIŃSKIEGO - SPÓŁDZIELCZA W PŁOCKU.

17.

31.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: STRZELECKIEJ, MANEŻOWEJ, SAPERSKIEJ I POWSTAŃCÓW W PŁOCKU (J.W.) - UWAGA: PLAN STRACIŁ WAŻNOŚĆ Z DNIEM 18 GRUDNIA 2014 R. W ZWIĄZKU Z UCHWALONYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KILIŃSKIEGO - SPÓŁDZIELCZA W PŁOCKU.

18.

37.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: STRZELECKIEJ, SIENKIEWICZA I AL. KILIŃSKIEGO W PŁOCKU - UWAGA: PLAN STRACIŁ WAŻNOŚĆ Z DNIEM 18 GRUDNIA 2014 R. W ZWIĄZKU Z UCHWALONYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KILIŃSKIEGO - SPÓŁDZIELCZA W PŁOCKU.

19.

56.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CMENTARZ KOMUNALNY W PŁOCKU.

20.

7.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW USŁUGOWYCH ZAWARTYCH POMIĘDZY ULICAMI ŁUKASIEWICZA, GAŁCZYŃSKIEGO I MIODOWĄ W PŁOCKU.

 

21.

41.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. ŻYZNEJ W PŁOCKU.

22.

23.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU DZIAŁKI NR 86 POŁOŻONEGO U ZBIEGU ULIC DŁUGIEJ I KOBIAŁKA

23.

57.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "KILIŃSKIEGO-SPÓŁDZIELCZA" W PŁOCKU

24.

10.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW USŁUGOWYCH ZAWARTYCH POMIĘDZY ULICAMI ARMII KRAJOWEJ, BATALIONU PARASOL, BATALIONU ZOŚKA, WYSZOGRODZKĄ NA OSIEDLU PODOLSZYCE PÓŁNOC W PŁOCKU

25.

42.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI: ARMII KRAJOWEJ, SIKORSKIEGO, ARMII KRAJOWEJ I WYSZOGRODZKĄ NA OSIEDLU PODOLSZYCE PÓŁNOC W PŁOCKU

26.

44.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU UL. WYSZOGRODZKIEJ NA ODCINKU CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWEGO W PŁOCKU

27.

3.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IMIELNICA - OŚNICA - BOROWICZKI - "OCZYSZCZALNIA WSCHÓD" W PŁOCKU

28.

32.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO RZEKI ROSICY OD SKRZYŻOWANIA Z UL. GRABÓWKA DO UJŚCIA RZEKI WISŁY W PŁOCKU

29.

45.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY GOŚCINIEC I RZEKI ROSICY W PŁOCKU

30.

40.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W PŁOCKU POMIĘDZY: UL. ROZTOCZE, UL. PODWALE, UL. POWIŚLE ORAZ PROJEKTOWANĄ ULICĄ WZDŁUŻ WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI SŁUPIANKI

31.

14.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLI IMIELNICA I BOROWICZKI WRAZ Z OŚNICĄ W PŁOCKU

BOROWICZKI

RYSUNEK1 / RYSUNEK2 / RYSUNEK3

IMIELNICA

RYSUNEK1 / RYSUNEK2 / RYSUNEK3

32.

51.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO PRZY ULICY CZERWONYCH KOSYNIERÓW NA OSIEDLU PODOLSZYCE POŁUDNIE

TEKST